Консультація адвоката , юриста
 
ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ , ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ .

    Залежно від бажання Клієнта юридична консультація надається в усній , або у письмовій формі. У ході консультації здійснюється правовий аналіз ситуації , встановлюються причини виникнення проблеми у клієнта , знаходиться варіант вирішення проблеми на підставі чинного законодавства України і сформованої судової практики . При необхідності для підготовки обгрунтованої відповіді проводиться аналіз наявних у клієнта документів , які розкривають суть проблеми.
    Основною метою правової експертизи є повний аналіз правового змісту документа ( розкрити значення тексту ), визначення варіантів негативних наслідків його підписання . Також як і консультація , правова експертиза може бути здійснена письмово або усно.
    Оплата зазначених послуг залежить від складності питання і часу необхідного для підготовки відповіді .

Адвокат допоможе Вам скласти будь-який документ , з урахуванням чинного законодавства України . В окремих випадках при здійсненні будь-яких юридично значущих дій , при виконанні умов угод , при зверненні в державні органи , довірителю необхідно надати документи або мати певну інформацію.
Згідно ст. 6 ЗУ « Про адвокатуру» , адвокат має право збирати відомості , необхідні для надання юридичної допомоги , в тому числі запитувати довідки , характеристики та інші документи від органів державної влади , органів місцевого самоврядування , а також громадських об'єднань та інших організацій. Зазначені органи та організації в порядку , встановленому законодавством , зобов'язані видати адвокатам запитані нею документи або їх завірені копії не пізніше ніж у місячний строк з дня отримання запиту адвоката.
Таким чином , адвокат може надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу. Вартість зазначеної послуги залежить від виду документа , обсягу часу необхідного для витребування відповідної інформації та кількості документів . У рамках угоди на обслуговування послуга надається безкоштовно .